MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES MIGDIA (NO FESTIUS O VIGÍLIES DE FESTIU)PREU PER PERSONA

MENÚ ARRÒS TOTS ELS DIESPREU PER PERSONA

MENÚ TAPES TOTS ELS DIESPREU PER PERSONA

MENÚ INFANTIL TOTS ELS DIESPREU PER PERSONA

MENÚ PAELLA DIMARTS (NO FESTIUS O VIGÍLIES DE FESTIU)PREU PER PERSONA

MENÚ FIDEUÀ DIJOUS (NO FESTIUS O VIGÍLIES DE FESTIU)PREU PER PERSONA